Afghan Women's Network
AWN

Afghan Women's Network

اعلامیه شبکه زنان افغان در پیوند به وضعیت سیاسی و اجتماعی زنان

شماره مسلسل ( ۲۴)
۷ جدی ۱۳۹۴ برابر با ۲۸ دسامبر ۲۰۱۵
در طول تاریخ سیاسی و اجتماعی افغانستان و در ادوار مختلف زنان شاهد نارسایی ها، چالش ها و عملکرد های خشونت آمیز علیه خویش بوده اند. این در حالیست که زنان افغان همواره دوشا دوش مردان به مبارزات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی پرداخته اند؛ و دستاورد های قابل ملاحظه ای را نیز به همراه داشته اند. با وصف اینکه زنان از گروه های درگیر مستقیم در جنگ نبوده اند، اما با آن هم زنان و مردان در صلح و جنگ ضررها و منافع مشترک داشته اند.
اما در این مقطع حساس و سرنوشت ساز، از یک سو نظر به تعهدات سران حکومت وحدت ملی، زنان متوقع پیش رفت در همه عرصه ها هستند، و از سوی هم سعی نموده اند تا به این پیشرفت ها و دستاورد های اندک قناعت نکرده و به تلاش های خود ادامه دهند. ولی متاسفانه علی الرغم توانایی های زنان، تعهدات سران کشور فراموش شده و اندک اجراآت نیز سیر نزولی داشته و حکومت اکثر دستاورد های زنان را به چالش کشانیده است. برکناری والی غور، معرفی نشدن یک زن برای عضویت در شورای عالی ستره محکمه، تدویر محاکم صحرایی که منجر به سنگسار و دره زدن زنان به شکل غیر قانونی و غیرشرعی میشود، اجبار به خودسوزی، قتل های ناموسی وغیره همه از نمونه هایی اند که ما زنان نگران آن هستیم. علاوه بر آن، این روند تنزل سهمیه ی زنان، منجر به تضعیف جمهوریت و نظام دموکراسی نیز می گردد، چرا که عملا یک قوه (شورای عالی قضایی قوه قضاییه) از سه قوه ی کشور، هم اکنون فاقد نمایندگی نیمی از جمعیت کشور است، و حضور زنان در دیگر بست های عالی رتبه نیز بسیار پایین تر از تعهدات دولت افغانستان، طبق قانون اساسی و برنامه های انکشاف ملی می باشد. هم چنین، ایجاد فرصت برای زنان، در تغییر فرهنگ سیاسی و رویه اجتماعی نسبت به زنان موثر است؛ چنانکه اجتماع در حال حاضر، سهمیه زنان در شورای ملی را به عنوان امری معمول پذیرفته و نسبت به آن اعتراض نکرده اند، همین گونه سلب زنان و به حاشیه راندن آنان از بست های عالی دولتی، باعث تقویت فرهنگ زن ستیزی و تضعیف حقوق زنان می گردد. بنابراین ما شبکه ی زنان افغان، ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت کنونی حقوق زنان و سیر نزولی سهم زنان در بست های عالی و تصمیم گیرنده ی دولت، خواهان مطالبات ذیل می باشیم: 
- از دولت جمهوری اسلامی افغانستان رییس جمهور و رییس اجراییه، در مطابقت با تعهدات کتبی شان در زمینه ی تأمین حقوق زنان، می بایست فرصتهای بیشتری را در سطوح عالی دولت به سطح ملی و محلی در اختیار زنان قرار دهد و با معرفی و یا انتصاب زنان به عنوان وزیر، معین، والی، رییس و سفیر و دیگر بست های کلیدی، این تعهدات خود را در عمل پیاده کنند. معرفی زنان در این بستها، حداقل حضور زنان در بدنه ی دولت را تأمین و سهمیه ی برای نمایندگی زنان فراهم می آورد که هردو جلالتمآبان می توانند با تحقق تعهدات شان، به تأمین نمایندگی برای زنان را نهادینه کنند. 
- از رییس جمهور تقاضامندیم که نسبت به کاهش سهم زنان در شورای عالی قوه قضاییه و ولایت غور اغماض نکنند و با معرفی زنان واجد شرایط و توانمند سهم زنان را اعاده کنند. 
- از شورای ملی افغانستان مطالبه می شود تا در هنگام رای اعتماد دادن به کاندیدهای پستهای کلیدی کشور، سهم زنان را در نظر گیرند و بویژه حضور یک قاضی زن در شورای عالی ستره محکمه را از طریق رای اعتماد تأمین نمایند. 
- از قوه قضاییه افغانستان تقاضا می شود تا با معرفی یک قاضی زن در شورای عالی ستره محکمه ، خلاء وجود نماینده ی زنان در یکی از قوای ثلاثه ی کشور را رفع سازند. 
- از دولت افغانستان متوقعیم که حقوق زنان را هیچگاه، اولویت درجه دوم محسوب ننموده و بر اثر درگیر شدن با مسایلی مانند تأمین امنیت و ثبات حقوق زنان را قربانی مصلحتهای دیگر ننمایند. 
از جامعه ی جهانی و سازمان ملل متحد
- رفع تبعیض، اعتلای وضعیت حقوق زنان در افغانستان و تأمین سهمیه ی نمایندگی زنان از اهداف و مأموریتهایی است که ناتو و کشورهای کمک دهنده به افغانستان و نیز سازمان ملل متحد در قبال آن متعهدند. بنابراین همانگونه که در چارچوب همکاری متقابل توکیو مسجل گشته، از جامعه بین الملل توقع می بریم تا تعهدات خود و الزامات دولت افغانستان را از یاد نبرند و با جدیت بیش از پیش، حقوق زنان در تمام عرصه ها را نظارت و کمک های شان را با تأمین شروط مذکور در آن چارچوب، تداوم بخشند.

به امید تأمین برابری ، عدالت و امنیت در کشور عزیز ما افغانستان