Afghan Women's Network
AWN

Afghan Women's Network

تقاضانامه شش ماده یی زنان افغان؛ به نامزدان پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری

افغانستان در یک مقطع اساس تاریخی قرار دارد. در شانزدهم حمل 1393 زنان و مردان افغانستان تعهد خود را به دیموکراسی و انتقال مسالمت آمیز قدرت ازطریق مشارکت گسترده خود در انتخابات ریاست جمهوری و به امید تامین آینده بهتر برای خود و فرزندان خود اعلام کردند.

ما امضا کننده گان، موفقیت دو نامزد پیشتاز داکتر عبدالله عبدالله و داکتر اشرف غنی احمدزی را تبریک می گوییم. موافقه آنها را برای پذیرش نتایج دور اول انتخابات و آمادگی شان را برای رفتن به دور دوم انتخابات در مطابقت با قوانین نافذه افغانستان که به زنان و مردان افغانستان اجازه می دهد که به خواست خدا (ج) در انتخابات شرکت کرده و زعیم آینده کشور شان را انتخاب کنند، میستاییم.

ما به عنوان شهروندان برابر این کشور، دستآورد های بیش از یک دهه  را که با مبارزه ملت، حمایت دولت افغانستان و جامعه بین المللی به دست آمده است به رسمیت می شناسیم . حقوق برابر برای زنان و مردان این کشور در قانون اساسی افغانستان تصریح شده است، مشارکت زنان در رهبری و سیاست  از طریق سهم  گیری سیاسی   شورای ملی و شوراهای ولایتی  با در نظر داشت ناکامی های تاریخی و دردو رنج که زنان تجربه کرده اند از جمله  دستآورد های مهم زمان ما بشمار می رود.

با وجود موانع و چالش های متعدد تغیرات چشم گیری در وضعیت سیاسی و  اجتماعی زنان در مقایسه با سال های قبل از 1380 زمانیکه زنان در اثر ظلم وستم  محدود به  خانه هایشان  بوده اند؛ به وجود آمده است . پیش رفت که در طول یک دهه گذشته به دست آمده است  با تغیر در رهبری کشور باید حفظ گردد. صحت، تعلیم و مشارکت زنان در رهبری برای تقویت حکومت  در اولویت  های برنامه  کاری رئیس جمهور آینده باید باشد. سهم  زنان به عنوان یک معیار جدا ناپذیر حکومت داری خوب تلقی شود نه یک تعهد سطحی به جامعه بین المللی. صدای زنان باید همانند   رای شان در تعین سرنوشت انتخابات  جدی تلقی شود.

ما 117 نهاد شبکه زنان افغان و داشتن هزاران عضو انفرادی  که برای ارتقا و توانمندسازی زنان در 34 ولایت افغانستان  فعالیت می کنیم ، از شما به عنوان راه یافتگان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری جداً خواهانیم  که  تقاضانامه  را امضا و در تطبیق آن تعهد نمایید. این تقاضا نامه طرحی است برای افغانستان که در آن زنان و مردان به طور مساویانه از حقوق و حمایت در برابر قانون برخوردار باشند، این تقاضا نامه  بعد از مشاوره با گروه های زنان در سرتاسر افغانستان که در سند  (دور نمای زنان تا 1403 هجری شمسی ) نیز تذکر یافته ، ترتیب گردیده است.

 

 

 

امضا  در این تقاضا نامه نشان  دهنده تعهد شما در انعکاس پیشنهادات ذیل در برنامه ها وپالسی های شما در صورت انتخاب شدن تان خواهد بود. تعهد باید در بر گیرنده  گام های استوار در راستای تطبیق  پلان کاری ملی برای زنان افغانستان (NAPWA)، قانون منع خشونت علیه زن ، استراتیژی ملی افغانستان ، تعهداتی که در کنفرانس توکیو مبنی بر چهارچوب حسابدهی متقابل توکیو (TMAF)  و سایر تعهدات ملی و بین المللی که در طی یک دهه گذشته صورت گرفته اند.

تعلیم و تربیه :

 • ادامه تطبیق و نظارت دقیق از "پلان استراتیژیک معارف"
 • نظارت از پالسی "افزایش جذب دختران در مکاتب ابتداییه و  متوسطه  و پالیسی موثر جهت نگهداشت آنها الی ختم دوره تعلیمی "
 • حساسیت زدایی نصاب های درسی جهت انعکاس تعهد به حقوق زنان و ترویج فرهنگ سالم و عاری از خشونت
 • اختصاص دادن بودیجه مشخص برای گسترش دسترسی زنان به تحصیلات عالی در داخل و بیرون از کشور
 • طرح و اجرای استراتیژی دراز مدت برای ظرفیت سازی مسلکی برای استادان مکاتب و پوهنتون ها

صحت :

 •  توجه جدی برای برنامه ریزی مشخص جهت کاهش دادن مرگ و میر بالای مادران و نوزادان
 • حفظ مراکز اساسی صحی در مناطق دور افتاده و بهبود استاندرد های شفاخانه ها در شهر ها
 •  بلند بردن ظرفیت سهولت و خدمات بهداشت عمومی برای مقابله با خشونت علیه زنان با جمع آوری و مستند سازی موثر شواهد بر علاوه حمایت فوری، طبی و روانی
 • افزایش تعداد متخصصین زنان  آموزش دیده در ولایات و پایتخت از طریق تهیه بورس های تحصیلی و مشوق های دیگر

رهبری سیاسی   :

 • حفظ سهمیه مشارکت سیاسی زنان در پارلمان، مجلس سنا و شورا های ولایتی
 • تعهد و اطمینان دادن حضور بیست و پنج در صدی زنان در پوست های دولتی به شمول کابینه، ادارات محلی، وزارت خانه ها، سفارت خانه ها و ماموریت های بین اللملی
 • تدارک برنامه های دراز مدت وکوتاه مدت برای استخدام زنان در پوست های کلیدی و تصمیم گیرنده
 • تخصیص بودیجه معین برای اجرای تعهدات مشخص شده "استراتیژی انکشاف ملی افغانستان " و " پلان کاری ملی برای زنان" برای استخدام و ارتقای زنان در تمام سطوح خدمات مدنی که حداقل حضور سی در صدی زنان را تظمین کند