Afghan Women's Network
AWN

Afghan Women's Network

اعلامیه نهاد‌های جامعه مدنی در پیوند به قضیه فاجعه بار تجاوز جنسی بالای چهار زن از یک خانواده در مسیر قرغه- پغمان

چنانچه آگاه هستید جمعه شب خانواده‌یی که برای شرکت در مراسم عروسی به ولسوالی پغمان کابل رفته بودند، در بازگشت به طرف کابل، در منطقه ده عربان این ولسوالی موتر آنان از سوی مردان تفنگ دار توقف داده شد. این تفنگ‌داران حیوان صفت که تعداد شان بیش از ده نفر گفته شده است، با لباس پولیس دست و پای مردان این خانواده را بسته و در مقابل دیدگان‌شان چهار زن را بی‌رحمانه مورد تجاوز قرار داده، و پس از تجاوز زیورات و پول‌های شان را نیز با خود به غارت بردند .
گفتنی است که این چهار زن بامداد روز شنبه به شفاخانه انتقال داده شدند ، اما خانواده‌های این قربانیان نخواستند موضوع را فاش کنند، ازاینرو متضررین را از شفاخانه بیرون کردند. مقام های شفاخانه این خبر را تأیید کرده، اما نخواستند در برابر رسانه‌ها ظاهر شده و ابراز نظر کنند. قابل یاد آوری است یکی از جمع این زنان حوالی ساعت ۱۲  قبل از ظهر مورخ ۹ سنبله ۱۳۹۳ جهان فانی را وداع گفت. خوشبختانه هفت تن از این جنایت کاران توسط نیرو های امنیتی باز داشت شده واز جمله چند نفر دیگرآن فرارنموده اند.

شبکه زنان افغان عملاً این عمل نا مشروع و فاجعه بار تفنگ‌داران پلید را که در برابر خانم‌ها انجام داده اند، تقبیح نموده ومحکوم می کند. روی این ملحوظ نهاد های جامعه مدنی نشست اضطراری را پیرامون محکوم ساختن عاملین قضیه پغمان دایر و با تاکید روی این قضیه‌، دادخواهی خویش را آغاز نموده و با تمرکز جدی قضیه مذکور را پیگیری خواهد نمود .

مردم چشم به راه این بود که شورای علمای سرتاسری افغانستان این عمل را از دیدگاه شرعیت شدیداً تقبیح وخواهان حد اکثر مجازات بالای متجاوزین دیوصفتان گردند، ولی با تاسف اکنون که مدت بیش از چند یوم از قضیه پغمان سپری میشود، بدبختانه شورای سرتاسری علمای افغانستان منحیث عالمان دین وشریعت در این مورد هیچ‌گونه تحرک از خود نشان نداده اند. نهاد های جامعه مدنی خواستار پیگیری جدی و بر وقت مراجع ذیربط دولت می باشد و بالای نکات ذیل تاکید مینماید:

  • نهاد های جامعه مدنی از ستره محكمه مي‌خواهد تا كوچكترين ترحمي نسبت به اين مجرمان نكرده و آنان را به شديدترين مجازات ( اعدام) محكوم کنند.
  • ما از كميسيون تطبيق فرامين رياست جمهوري جداً مي‌خواهيم تا عاملين همچو جنايات را از استفاده از مزاياي فرامين عفو مستثنا قرار داده، و قوه قضائيه بر اجراات كميسيون مذكور جداً  نظارت داشته باشند، تا به نحوي از انحا اين گونه مجرمین متکرر قبل از اكمال معياد محكوميت شان از زندان رها نه گردند.
  • ما از شوراي سرتاسري علمای كشور كه پرچم‌داران عزت اسلام عزيز در افغانستان اند، خواستاريم تا شديداً  نفرت خويش را متكي به ارشادات دين مقدس اسلام و احاديث پيامبر بزرگوار (ص) که نسبت به خدشه دارشدن جامعه به بی ناموسی وبی عفتی حساس بودند، نسبت به اين اعمال فجيع و ضد اسلامي ابراز نموده، وهمانگونه که پیامبر اسلام (ص) فرموداند: (كَانَ أَبِي إِبْرَاهِيمُ ع غَيُوراً وَ أَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَ أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَ مَنْ لَا يَغَارُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) ترجمه: پدرم ابراهیم (ع) بسیار غیرتمند بود، و من از او غیرتمندتر هستم، و خداوند بینی آن کسی را که بی غیرت است به خاک بمالد و ذلیل کند.» نفرت خويش را از اين نوع فجایع در برابر زنان مظلوم و بي‌گناه با حضور در رسانه هاي تصويري و سمعي ، منابر و مساجد تقبيح نموده و در حمايت از خواست‌هاي مشروع نهاد‌های جامعه مدنی از دولت و قوه قضایيه كشور در مورد شدت مجازات عاملان پليد جنايت اخيرحمايت نموده، و رسالت ديني و وجداني خويش را منحیث حامیان دين ادا نمايند.
  • ما از مساعي خستگي ناپذير پوليس ملي کشور در راس محترم جنرال ظاهر ظاهر مراتب امتنان خويش را ابراز نموده و از وزارت محترم داخله كشور تقاضا داريم، تا از پوليس غيور كشور كه در گرفتاري جنايتكاران جديت بخرچ داده اند تقدير به عمل آورند.