Afghan Women's Network
AWN

Afghan Women's Network

اعلامیه شبکه زنان افغان به مناسب روز جهانی صلح

۳۰ سنبله ۱۳۹۳

خواهران افغان، بیائید با سهمگیری در تامین صلح در کشور نقش قاطعانه داشته باشیم !!!
شبکه زنان افغان روز جهانی صلح را به همه مردم صلحدوست افغان و جهان تبریک و تهنیت گفته اعلامیه ذیل را به مناسبت این روزخجسته به مردم و دولت افغانستان پیشکش میکند :
21 سپتمبر روز جهانی صلح، در حالی در افغانستان تجلیل به عمل میآید که همه افغانها به شمول مردان ، زنان ، جوانان و اطفال کشور جز با این واژه به حیث یک آرزو و امید دیرینه آشنائی دارند و بس !
در جامعه ما، همه صحبتها از صلح است و برای نهادینه کردن این خواست مردمی، شوراها و کمیتههای مختلف ساخته شد، و دادخواهیها انجام یافت، تا در آوردن صلح در افغانستان عمل کنند. در این میان شبکه زنان افغان و سایر نهادهای مدنی دیگر فعالیت های چشمگیر را جهت ترویج فرهنگ صلح ، مشارکت زنان در پروسه های صلح ، همکاری در تهیه پلان عمل قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل ، آگاهی دهی بوسیله مطبوعات و برگزاری ورکشاپ های آموزشی ،ارتقای ظرفیت زنان برای اشترا ک در پروسه های صلح ، تنظیم و ایجاد کمیته های صلح زنان در ولایات ،دادخواهی جهت شامل ساختن زنان در مباحثات صلح منطقوی وتجلیل و گرامیداشت از روز جهانی صلح را نیز انجام داده اند.
باوجود اینهمه تلاشها هنوز هم "صلح " تنها به حیث یک واژه وارد زبانها است، و حالا مسوولیت همه ما است تا عمیق تر بیاندیشیم اینکه چه نقشی برای تامین صلح در افغانستان داشته می توانیم؟ آیا همیشه باید همدیگر را به انتقاد گرفته و شعارهای" ما صلح میخواهیم" و یا "صلح نیاز ما است " را سرداده و آرام بنشینیم .نه ! نه هرگز نه!!
ما همه مسوولیت داریم تا در تامین صلح از خود ، از خانواده و بالاخره از اجتماع خویش آغاز کرده و تلاش نمائیم تا دست به دست هم داده در ادای این مسوولیت بزرگ کوشش کنیم .
شبکه زنان افغان به همه زنان شجاع و متدین کشور خطاب مینماید : برشما دیگر خاموشی زیبنده نیست! حق تانرا خود تان بدست آرید ، از سهم خود ، خود تان نماینده گی کنید!نگذارید دیگر پدران ، برادران ، خواهران وفرزندان تان از جنگ رنج ببرند و به صلح حسرت خورند .شمائید که با نقش خویش در زندگی همگان مسلط اید ولی بدان شرط، که خود را بشناسید و نقش خود را دریابید، که همانا صلح خواهی است.
صلح از آن شماست! مگر وقتی که خود تان بخواهید. پس آغاز کنید از خانواده ها ی خود ، از اولادهای خود و بر محیط و دولت غلبه کنید. باور داشته باشید نیم پیکر کشور شما هستید، شما ضعیف نیستید و ضعف را در خود جا ندهید. یکجا شوید و از هر امکان که دارید به نفع تامین صلح استفاده کنید.
شبکه زنان افغان خواستار نهایی شدن پلان عمل قطعنامه شورای امنیت ملل متحد 1325 با میکانیزم ها و شاخصه ها ی مشخص برای نظارت از دولت است، تا در نتیجه آن نتایج و تاثیرات مثبت در زندگی زنان افغان مشاهده شود.
شبکه زنان افغان از دولت مردان کشور جدآ می طلبد تا نقش زنان را با مشارکت زنان در پروسه های صلح در کشور واضح و برجسته ساخته از نقش سمبولیک زنان در این پروسه ها جلوگیری نمایند.
شبکه زنان افغان، شورای عالی صلح را بر جدیت در شفافیت پروسه صلح در کشور و مشارکت نماینده گان زن در شورای عالی صلح در ردههای تصمیم گیریها مسوول و پاسخگو میداند .
شبکه زنان افغان خواهان این است تا نهادهای عدلی و قضائی کشور برای تامین عدالت برای قربانیان جنگ به خصوص در رابطه به مجرمان جنگی و عاملین جنگ توجه جدی مبذول بدارند.
شبکه زنان افغان از علمای کرام کشور جدآ میخواهند تا رسالت دینی و ایمانی خویش را با تبلیغ احکام قرآنی در مورد صلح در تامین صلح ادا کنند.
شبکه زنان افغان جامعه جهانی را تشویق مینماید تا جهت تطبیق برنامه های صلح در افغانستان با دولت و مردم افغانستان همکاری (قطعنامه ۱۳۲۵) مالی و تخنیکی کنند.
در اخیر شبکه زنان افغان، زنان را به سهمگیری فعال در پروسه تامین صلح در کشور جدآ تشویق و ترغیب میکند.