Afghan Women's Network
AWN

Afghan Women's Network

اعلامیه شبکه زنان افغان در مورد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری

درمطابقت به هدف مشارکت سیاسی زنان ، شبکه زنان افغان یک بار دیگر در عرصه تمرین دموکراسی وتشویق زنان برای اشتراک فعال در پروسه انتخابات ابتکارات قابل ملاحظه را روی دست گرفته است مانند بسیج زنان و بلند بردن سطح آگاهی شان جهت اشتراک در انتخابات 24 جوزای 1393 ، که شامل برگزاری کمپاین بزرگ (رای ما سرنوشت ما) بوده ونشروپخش سپات های رادیوی ، تلویزیونی و بلبوردها وهمچنان گفتگو های مردمی در 34 ولایت کشوررا در برمیگیرد . در کنار این ،شبکه زنان افغان در روز برگذاری انتخابات تعداد ناظرین را نسبت به دور اول به 1000 تن در 28 ولایت افزایش داده است. کمبود برگه های رای دهی و دیگر مسایل با کمسیون مستقل انتخابات شریک ساخته شد تا زمینه را برای رای دادن برای مردم مساعد بسازند. به اساس یافته های شبکه زنان افغان قسمیکه راپور داده شد مشکل برگه های رای دهی در 64 مرکز رای دهی درنتیجه گزارشدهی و هماهنگی شبکه زنان افغان از طرف کمسیون مستقل انتخابات مرفوع گردید.
همچنان فعالیت بسیار مهم دیگر شبکه اینست ، که توانست تا تعهد و توافق دو کاندیدای پیشتاز ریاست جمهوری را بالای تقاضا نامه که ضروریات ونگرانی های زنان را در شش ساحه مشخص میساخت اخذ نماید ، تقاضانامه مذکور با مشوره گروپ از زنان فعال زیر نام دورنمای زنان تا 2024 ساخته شد ، تقاضانامه یی که به توافق 117 نهاد زنانه طرح ریزی گردیده است ، البته گروپ از زنان و هزاران عضو انفرادی ، که به خاطر حفظ دستاورد های گذشته و پیشرفت های آینده آنرا روی دست کردند . کاندیداها برای تطبیق آن توافق و تعهد نمودند که همچنان برای تطبیق قوانین چون قانون منع خشونت علیه زنان ، پلان عمل ملی برای زنان و سایر میثاق های بین المللی و ملی که افغانستان در کنفرانس های بن ، لندن ، کابل و توکیو به آن ملحق گردیده است .
برعلاوه ازین شبکه زنان افغان به نقش اساسی زنان رای دهنده باورمند است و افتخار دارد به سهم زنان در انتخابات .در نتیجه کار های هماهنگی شده شبکه زنان افغان با نهاد های همکارخویش ، که در راستای بسیج مردم بخصوص زنان جهت اشتراک در انتخابات و استفاده از رای شان انجام داده اند ،اکنون به اساس راپور کمسیون مستقل انتخابات 7 ملیون افراد واجد شرایط رای داده اند که تقریبآ 37 الی 38% انهارا زنان تشکیل میدهد .
شبکه زنان افغان جهت فراهم آوری فضای امن برای رای دادن مردم در دور دوم ، از تمام نیروهای امنیتی ابراز سپاس مینماید .
یافته های اساسی شبکه زنان افغان قرار ذیل است :
1. اشتراک مردم در دوردوم انتخابات قابل ستایش بوده ، به خصوص سهم زنان تا حدی خوبتر گزارش داده شد .قسمیکه راپور داده شد بعضی از زنانیکه در دور اول رای نداده بودند نیز اینبار رای دادند.مانند لیسه حسین خیل ولسوالی بگرامی که از زنان در مورد عدم استعمال رای شان در دور نخست پرسیده شد ،آنها گفتند ، نخیر وعلت اشتراک شان درین دور را همانا اشتراک گسترده زنان دردور نخست انتخابات خواند که سبب تشویق مردان شان شد تا برایشان اجازه اشتراک را بدهد .
این درحالیست ، عوامل که مانع اشتراک زنان در نواحی مختلف شده همانا نبود کارکنان زن در محلات (مانند نورستان که در یک تعداد محلات زنان کارمند نبوده و مردان استخدام شده بودند ) ، انتقال مرکز رای دهی از قریه های ولسوالی کشم بدخشان به مقر ولسوالی نیز باعث شد تا در تمام این محلات زنان رای ندهند وروبرو بودن زنان یا تهدیدهای مخالفین مسلح مانند ولایت کنر ها ،میدان وردگ و پکتیکا.
2. سپاس از نیروهای امنیتی کشور که توانستند امنیت را به شکل نسبی آن تامین نمایند ، گرچه تهدیدها و چالش های امنیتی باعث گردید تا در تعداد مراکز ، رای دهی صورت نگیرد .(راکت اندازی ، ماین گذاری ، فیرهای رودررو شامل آن میشود )
3. مشکلات تخنیکی چون کمبود اوراق رای دهی در ولایات چون فاریاب ، کنر ها ، کندز ، لغمان ، لوگر ، هرات ، ننگرهار ، بلخ و چندین ولایت دیگر باز هم تکرار گردید که با عث تظاهرات مردم در چندین محل شد .
4. ناوقت بازشدن مراکز رای دهی همچنان یکی از مشکلات دیگرتخنیکی بود که از طرف ناظرین شبکه گزارش داده شده است .
5. تلفات جانی شش خانم کارمند کمیسیون حین انتقال آرأ در ایبک در اثر ماین جاگزاری شده نیز گزارش داده شده است .
6. بسته شدن قبل از وقت مراکز در بعضی از محلات چون ولسوالی آلاسای ، تگا