Afghan Women's Network
AWN

Afghan Women's Network

نامه سرگشاده در حمایت از محترمه شینکی کروخیل

ما خواهان حمایت حکومت از زنان رهبر میباشیم !

ما زنان که در نهاد های مختلف حکومتی و غیر حکومتی برای بهبود اوضاع کشور هر روز مبارزه میکنیم خواهان حمایت قاطع حکومت وحدت ملی از زنان رهبر که در پست های رهبری و مدیریت در داخل و خارج کشور مصروف خدمت اند میباشیم.

قابل یاد آوری و تمجید است که از آغاز کارحکومت وحدت ملی تا به حال شماری کثیری از زنان در پست های رهبری و مدیریت گماشته شده اند، که در تاریخ این کشور بینظیر میباشد و ما ازجلالتمآب رئیس صاحب  جمهور وجلالتمآب  رئیس صاحب اجرائیه اظهار امتننان میکنیم.

اما از چندی بدینسو ما زنان با مثال های متعدد روبرو میشوئیم که نشان دهنده چالش ها و دسیسه های سازمان یافته علیه زنان رهبر میباشند ، که در نتیجه  زنان با معضلات اداری وداخلی نهاد ها روبر میشوند و عدم حمایت قاطع حکومت وحدت ملی از این زنان باعث میشود که آنان یا کنار زده شوند و یا خود آنها صحنه را ترک کرده و حتی از کشور نیز بیرون رفته اند- این چالش ها در برابر زنان رهبر اکنون به یک کمپاین سرتاسری مبدل شده است که رسانه های جمعی و اجتماعی نیز خبر های کاذب و توهین آمیز را در مورد زنان پخش و نشر میکنند و مسولیتی در قبال عواقب این خبرها را بدوش نمیگیرند.

یکی از این مثال ها برخورد غیر عادلانه وزارت امور خارجه کشور با رهبر شناخته شده زنان خانم شینکی کروخیل سفیر کبیر افغانستان در کشور کانادا میباشد. در مورد اتهامات و سوء برخورد با خانم کروخیل  تخطی های ذیل را میخواهیم با رهبری حکومت وحدت ملی و مسئولین وزارت امور خارجه شریک  سازیم .

اول_ از ۷ماه بدینسو خانم سفیر در بازسازی و نوسازی ساختار و سیستم ها در سفارت افغانستان در کانادا

مصروف بوده است  ، که شواهد این پیشرف ها و نوسازی ها با تعداد از زنان شریک گردیده است و در این پروسه ریفورم بهتر سازی منافع آنانیکه به وسیله های مختلف به مسند دیپلومات شدن رسیده اند را با مخاطره روبرو ساخته است که دلیل ناراحتی و مقاومت های یکتعداد از دیپلمات های کشور در سفارت افغانستان نیز شده است و آنان برای بدست آوردن منافع شخصی شان دست به کار شده اند و با استفاده از رسانه های اجتماعی برای بدنام کردن خانم سفیر کار میکنند.

دوم - صلاحیت های مقرری و منفکی کارمندان محلی در سفارت ها را سفیر کشور به عهده دارد که مردان دیپلومات از این  صلاحیت ها استفاده میکنند اما خانم سفیر متهم است که چرا سکرتر خود را خودش مقرر میکند که مبدای اخبار کاذب در مورد خانم سفیر را نیز همین  بحث تشکیل میدهد. اتهام اخراج خانم ستاره شریف نیز بی اساس است چون در جريان چند روز آمدن سفير جديد دوران كاري او به خاتمه رسيده بود نه اينكه انفكاك صورت گرفته باشد

سوم- نظر به قوانین جزایی کشور شریک ساختن و نشر مکاتیب رسمی دولت به رسانه ها و بیرون از اداره مربوطه یک جرم پنداشته میشود اما مکاتیب سفارت افغانستان در کانادا حتی بعد از مهر وارده  ریاست دفتر وزیر خارجه با رسانه ها شریک گردیده و تا هنوز هیچ مسئولیتی را وزارت خارجه کشور درین مورد قبول نکرده است. 

چهارم - وزارت امور خارجه کشور کمال بی توجهی و بی تفاوتی را در مورد رسیده گی به این موضوع نشان داده است چون برای وضاحت این معضل نه موقفی را اعلام نموده و نه هم برای حل بروقت آن دست بکار شد. اما زمانیکه مکاتیب محرم از داخل این وزارت به بیرون شریک گردید و موضوع به شکل یک طرفه در رسانه ها بازتاب یافت بعدا سفیر و معاون سفیر را برای وضاحت به کابل دعوت کرد. هنوز هم در مورد اسناد محرم اقدام صورت نگرفته است. مدیریت سالم توقع میکند که وزارت خارجه مسئولیت حل چالش سفارت را مسولیت خانم سفیر دانسته و در تفاهم با خانم سفیر کار مینمود.ما میدانیم که برای رهبری حکومت وحدت ملی محیط مصئون کاری برای زنان یکی از اولویت های بخش توانمند سازی زنان در چوکات حکومت میباشد و ما فرمان های ریاست جمهوری را برای بهبود محیط کاری برای زنان داریم اما خانم سفیر به حیث یک زن توسط یکتعداد از مردان دیپلومات که همه شان دسته جمعی علیه وی برنامه سازی و دسیسه سازی کرده  که هر انسان توانمند را به چالش میکشد.     

 

جلالتمآب رئیس صاحب جمهور و رئیس صاحب اجرائیه !

ما زنان از هر دو رهبر وحدت ملی تقاضا و توقع داریم که برای  نهادینه سازی نقش رهبری زنان  در نهاد های حکومتی این نوع تخریب کاری های سازمان یافته علیه زنان را نکوهش نموده و عاملین این نوع کمپاین ها را از ساختار حکومت بیرون سازد تا بتواند این برخورد برای دیگران که شمولیت و سهم رهبری زنان را برای موقف و منافع شان تهدید میدانند پند بگیرند. همچنان تقاضا داریم که عاملین بیرون سازی اسناد محرم کشور را شناسایی نموده و به جزای اعمال شان برسانند تا دیگر با مسایل منافع ملی و اسرار ملی کشور مسولانه برخود گردد

 

 

 

رنگینه کارگر

عضو پارلمان

رنگینه حمیدی

فعال حقوق زن

ثریا صبحرنگ

کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر

ملالی عثمانی

فعال حقوق زن

ثریا پاکزاد

رئیس اجرائیوی نهاد ندای زن

وژمه فروغ

رئیس اجرائیوی نهاد مطالعات زنان برای صلح

سمیرا حمیدی

موسس نهاد دانش و رهبری زنان

مریم زرمتی

کارمند دولت

اصیلا وردگ

دیپلومات

نوریه حماسه

نماینده شبکه در جوزجان

حسینه صافی

رئیس اجرائیوی شبکه زنان افغان

ماری اکرمی

رئیس اجرائیوی نهاد رشد استعدادهای زنان افغان

روشن سیرن

رئیس اجرائیوی مرکز تعلیمی حقوق بشر بشر زنان

شمسیه شریفی

رئیس اجرائیوی دفتر (HPWO)

کریمه رحیمیار

رئیس اجرائیوی نهاد  ( AWEVSO)

جمیله صافی

رئیس انجمن (ACDO)

سونیا اسلمی

فعال حقوق زن

حواعلم نورستانی

کمشنر کمیسون حقوق بشر

حمیرا حقمل

کمشنر کمیسون سمع شکایات

فهیمه

فوکل پاینت کندهار

شهلا فرید

استاد دانشگاه

صدیقه بلخی

عضو مجلس سنا

حبیبه وهاج

مشاورمعاونیت دوم ریاست جمهوری

انیسه نبی یار

فعال حقوق زن

مریم رحمانی

رئیس نهاد (AWRC)

پلوشه حسن

رئیس اجرائیوی مرکز تعلیمی زنان افغان

فرشته کریمی

رئیس نهاد د قانون غوشتونکی

فروزان مشعل

مسئول نهاد (PATH)

انیسه صافی سادات

فعال حقوق زن

زهره سادات

فعال حقوق زن

خاطره صدیقی

فعال حقوق زن

اورځلا اشرف

رئیس اجرائیوی دفتر (AREU)

خورشید نوری

فعال حقوق زن

آمنه مایار

ژورنالیست

لیمه انوری

فعال حقوق زن

عاقله

نماینده شبکه در دایکندی

حسنا

نماینده شبکه در هلمند

فوزیه

نماینده شبکه در زابل

نفیسه روهین

نماینده شبکه در بلخ

راضیه

نماینده شبکه در تخار

سمین

نماینده شبکه تخار

سبزینه

نماینده شبکه در بدخشان

فاطمه سوسن

نماینده شبکه در کندز

زیبا

نماینده شبکه در خوست

نجیبه سادات

نماینده شبکه در لوګر

حوا

نماینده شبکه در پکتیا

فوزیه

نماینده شبکه در فراه

نور بی بی

از ولایت غور

لطیفه فقیر زاده

دادخواه

زرغونه

مسئول ولایتی شبکه در کندهار

ارزو

نماینده شبکه در کنرها

لطیفه عظیمی

از اعضای شبکه

گل غوتی شینواری

اعضای شبکه

زهره سروری

اعضای شبکه

مقدسه اتلواله

دادخواه حقوق زن

معصومه رحیمی

مسول ولایتی در بلخ

روبینا همدرد

دادخواه

عادله امرخیل

دادخواه

ارزو احسان

فعال حقوق زن

روشن مشعل

فعال حقوق زن

لیلما لطیف

فعال حقوق زن

آمنه غفوری

نماینده شبکه در کندز

صغرا بهایی

مسول ولایتی در بامیان

هوسی قانع

فعال حقوق زن

پلوشه یوسفزی

فعال حقوق زن

تمنا احمدی

فعال حقوق زن

ستوری تپش

فعال حقوق زن

وژمه پوپل

مدافع حقوق زن

مینه فاخر

فعال حقوق زن

نیلاب نوران

فعال حقوق زن

برشنا عبدالرحیمزی

فعال حقوق زن

قدسیه

فعال حقوق زن

فاطمه

فعال حقوق زن

شکیبا

فعال حقوق زن

راضیه اکبری

فعال حقوق زن

شکیلا مولوی زاده

نماینده شبکه در سمنگان

حسینه نیکزاد

مسول ولایتی هرات

نادیه

ولایت کنر

بینظیر امینی

از ولایت بامیان

نرگس نهان

معین وزارت معادن

گلالی نور صافی

عضو ولسی جرگه

کریمه هدایت

فعال حقوق زن

منیژه پاکتین

فعال حقوق زن

غوتی صاحبیان

فعال حقوق زن

نبیله مصلح

معین وزارت امور زنان

نیلوفر ابراهیمی

عضو مجلس نماینده گاه

منیژه وافق

فعال حقوق زن

سجیه بهگام

مرضیه بابه کرخیل

 مشاور ریاست اجرائیه

فعال حقوق زن