Afghan Women's Network
AWN

Afghan Women's Network

سپاسگزاری از جلالتمآب رئیس جمهور ج.ا.ا

جلالتمآب رئیس جمهور ج.ا.ا !

اسلام علیکم و رحمت الله و برکاته !

جهان سپاس از این که وقت تان را در اختیار ما قرار دادید.

جناب رییس جمهور، ما اعضای شبکه زنان افغان به عنوان یک چتر فعال در عرصه دفاع از حقوق زنان ، از توجه شما به حقوق زنان و فعالیت های چشم گیر بانوی اول کشور در راستای تحقق بخشیدن  حقوق زنان ، اظهار امتنان می کنیم. حضور چهار وزیر زن در کابینه حکومت وحدت ملی، نشانه تعهد شما در راستای مشارکت سیاسی زنان میباشد. توجه جدی شما در راستای دسترسی عدالت برای زنان به خصوص در مورد قتل فرخنده قابل تقدیر است.

با توجه به مشکلاتی که زنان افغانستان به آن دچار اند، مطالبات مان را چنانچه پیش از این هم به صورت کتبی خدمت شما فرستاده بودیم، یک بار دیگر به صورت فهرست وار در حضور تان پیش کش می کنیم.

  1. از آنجای که  زنان افغانستان با انواع مختلف خشونت رو به رو اند، از دید ما یکی از راه های کاهش خشونت و اعاده حقوق حقه زن، رسیده گی جدی به قضایای خشونت علیه زنان می‎باشد. فلهذا یکی از نیاز های مبرم حضور یک زن در  شورای عالی ستره محکمه یک امر حتمی پنداشته میشود تا به کنار سایر خدمات عدلی و قضایی، قضایایی خشونت علیه زنان رسیدگی آنی صورت گیرد.
  2. قانون منع خشونت علیه زنان یکی از دست آورد های مهم در راستای حمایت از زنان قربانی خشونت ها میباشد. نگهداشتن این قانون به شکل قانون خاص دسترسی به عدالت زنان قربانی را ضمانت میکند. ما بصورت کتبی هم از مقام محترم ریاست جمهوری و هم از وزارت عدلیه تقاضا کرده بودیم، تا قانون منع خشونت علیه زنان بنابر دلایلی که در سند ما ذکر شده است، از کود جزا مجزا باشد. اما تا اکنون نتیجه این تلاش های مان را به دست نیا ورده ایم. لذا تاکید ما بر این است که این قانون به صفت یک قانون خاص حفظ گردد.
  3. شبکه زنان افغان از سال 2010 نقش فعال را در فعالیت های مرتبط به پروسه صلح ایفا نموده است. ما خواهان پروسه صلح همه شمول، شفاف و با حضور قوی زنان بوده ایم. در حال حاضر ما زنان از پروسه صلح فعلی و کمرنگ بودن زنان مجرب به تشویش هستیم. ما خواهان حضور زنان در میز مذاکره، حفظ دستآورد های مان و شفاف بودن این پروسه میباشیم.
  4. ما خواهان 25% حضور زنان در شورای های ولسوالی ها هستیم، ولی متأسفانه هنوز مشارکت سیاسی زنان در کشور به ویژه در مناطق دور دست کمرنگ است. از این رو به باور ما یکی از راه های افزایش مشارکت سیاسی زنان، حضور فعال زنان در شوراهای ولسوالی‎ها می‎باشد. از جناب شما تقاضامندیم، تا حضور زنان را بر اساس سهمیه یا امیتاز در شوراهای ولسوالی ها حمایت نمایید.
  5. با آن که نفس برگزاری دادگاه فرخنده برای مردم افغانستان مایه ای امید واری بود اما در نحوه برگزاری جلسات دادگاه متاسفانه شاهد موارد نگران کننده بودیم. ما خواهان تامین عدالت در محکمه دوم و سوم این قضیه هستیم.
  6. زنان قربانی خشونت ها که فعلآ در خانه های امن زندگی میکنند از داشتن تذکره هویت محروم اند. این کار باعث سکته گی در پیش برد قضایای شان در محاکم میگردد. ما خواهان حمایت دلسوزانه شما در ارتباط به صدور تذکره هویت مطابق قانون برای این زنان هستیم.