Afghan Women's Network
AWN

Afghan Women's Network

تیم مدیریت

حسینه صافی - رئیس اجرائیوی شبکه زنان افغان

حسینه صافی دردهم دسامبر 1975 میلادی دریک خانواده  روشنفکر در ولایت ننگرهار دیده به جهان گشود. درسن پنج ساله گی در سال 1980 میلادی نسبت جنگها و ناامنی درافغانستان، فامیل موصوفه به شهر پشاور کشور پاکستان مهاجرت کرد. از کودکی یک دختر مسوول در خانواده بشمار میرفت. توانمندی های رهبری ازهمان دوره طفولیت دروجودش متبارز بود.

خانم حسینه صافی دوره ابتدائیه را در مکتب ناهید شهید و لیسه را درماه جون 1995 در لیسه ملالی شهر پشاور به پایان رسانید. علاقمندی او باعث شد تا آموزش زبان انگلیسی را در آموزشگاه بین المللی زبان در شهر پشاور شروع کند و این دوره را تا به سطح  آموزش تعلیمات تربیه معلم در زبان انگلیسی در سال 1992 میلادی به پایان رساند. زمانیکه او یک دانشجو بیش نبود شروع به شخصیت سازی خویش نمود. اعضای خانواده او فقط وظیفه معلمی را بیش از همه امور مقدم میشمردند، فلهذا خانم حسینه اینرا یک اقدام نخست برای عملی نمودن هدف بزرگ که توانمندی خانم ها بود شمرد و  اغاذ به مسیر سازی هدف خود در تمام امورات زندگی شد .او  یک دختر متفکر و خلاق باقی ماند، او دختری بود که نقش و اهمیت تعلیم و تربیه را برای بدست اوردن هدف در زندگی بسیار مهم می پنداشت.

فعالیت های اجتماعی

خانم حسینه صافی منحیث  یک زن فعال افغان فعالیت های چشمگیری داشته و درراه بدست آوردن اهداف زندگیااش چالش های مختلف را روبرو شده است. فراز و فرود های زنده گی او را هرچه بیشتر کوشا بار آورد تا درمبارزه با مشکلات بزرگتر رویارویی کرده بتواند. او متعهد به پیشبرد وظیفه خود تحت هرگونه شرایط است و این روحیه اورا قادر ساخته است تا موفقیت های زیادی را نصیب گردد.خانم حسینه صافی در اوایل سال 1991 میلادی منحیث یک کتابدار در کمیته نجات بین المللی اغاذ به کار کرد.تا به سال 2000  میلادی به صورت تدریجی به اساس  بررسی ها و قابلیت کاری برازنده به پست های  معلم مربی معلی و مربی ارشد توسط کمیته نجات بین المللی  ارتقا داده شد.

درسال 2001 میلادی در کالج کنتری گرامر منیحث مدیر انکشاف برنامه ها توظیف گردید. او در سال های 2001 الی 2005 میلادی منحیث مسوول اداری در بخش پروگرامهای خود کفایی زنان در دفتر داکاردرپشاور پاکستان وظیفه اجرا کرد.  درجریان کار با دفتر داکار موصوفه یک پیشنهاد کاری خاص دیگری را منحیث آموزگار ارشد در بخش آگاهی عامه ازجانب سازمان بین المللی مهاجران  در انتخابات ریایت جمهوری در  یافت کرد و مدت سه ماه در این سمت کار کرد. 

خانم حسینه صافی درسال 2005 میلادی به افغانستان برگشت. فعالیت های اجتماعی اش را در داخل کشور نیز انکشاف داد و توانست  یک عضو فعال زنان افغانستان و عضویت شبکه  زنان افغان را کسب کند. او با فعالیت های چشمگیر و پیگیری که به عنوان یک فعال حقوق زن داشته است به چهرۀ شناخته شده و توانمند مبدل شده است.

خانم صافی از سال 2005 الی 2007 میلادی منحیث مدیر ارتقای ظرفیت ها در مرکز تعلیمی زنان افغان به خدمت پرداخت. در اوایل اپریل 2007 او پیشنهاد کاری دیگری را منحیث مسول  برنامه ها در دفتر مرکزی برنامۀ انکشافی سازمان ملل متحد درکابل پذیرفت و تا پایان همین سال در همین سمت وظیفه اجرا کرد. بعداً در رهبری مرکز تعلیمی زنان اففان قرارگرفت و این موقف برای او چالش ها و امکانات جدیدتری را فراهم ساخت.

سفر ها

خانم حسینه صافی طی سال های اخیر در کنفرانس های متعدد ملی، منطقوی و بین المللی نیز اشتراک کرده است. درسال 2006 میلادی به کشور سریلانکا سفر کرد و در نشستی منطقوی که پیرامون وضیعت زنان ا فغان دایر گردیده بود اشتراک کرد. بعد از آن تا کنون او به ممالک مختلف آسیایی , اروپای و امریکایی سفر های رسمی داشته است و در کنفرانسهای تقویت زنان اشتراک کرده است. خانم صافی طی این سفر هایش همواره تلاش کرده است که وضعیت زنان افغان را انعکاس بدهد و جهانیان برای زنان کشورش طالب کمک شده است.خانم حسینه به توانمندی های زنان باور کامل دارد و در راستای اعادۀ جایگاه زنان در عرصه های اجتماعی، سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی مبارزه میکند.

خانم صافی برعلاوۀ اینکه در زمینۀ کار و پیکار اجتماعی نستوه است در امور مربوط به خانواده نیز موفق است. او یک مادر مسوول و کار آگاه است که دوست دارد اولاد هایش را با یک دید متفاوت و ایمان راسخ پرورش بدهد.

خانم صافی میگوید که اوقات بیکاری اش را به همرای فامیل ترجیح میدهد.

ایمیل: director@awn-af.net

 

وژمه پوپل – مدیر اداری و منابع بشری

 

وژمه پوپل یک بانوی روشنفکر و جسور افغان است، که بحیث مدیر اداری و منابع بشری در شبکه زنان افغان ایفای وظیفه می کند. وی بانوی واقع بین و خود کفای است، که دست باز در ارشد فنی با مشوره حرفه ای دارد. وی در مدت کاری اش با چالش‌های زیادی در عرصه رشد سازمان ها روبرو شده است که از طریق راه حل های مناسب مشکلات را دفع کرده است.

وی دارای دانش منابع بشری و مهارت های مدیریت می باشد، و نیز با مسایل حقوقی افغانستان  و بصورت کامل به روش های رسمی دولتی آشنا است.

آشنایی با ساخت و ساز جامعه مدنی افغانستان و جنبه های چند بعدی آن، حلقات آن، و مطالعات تحلیلی دقیق بر راه حل مشکلات آن از دیگر مهارت های بانو پوپل است.

ایمیل: admin@awn-af.net

 

  روشن مشعل - مسوول بخش هماهنگی

خانم مشعل یکی از فعالین حقوق زن در افغانستان میباشد . او متولد شهر کابل و رشته تحصیلی وی ژورنالیزم است .خانم مشعل همواره تلاش مینماید تا نقش و اشتراک خانمها در جامعه بیشتر گردیده و زنان از موقف خوب برخوردارباشند .

وی سالهای متمادی در دیار مهاجرت در راولپندی و پشاور پاکستان برای تربیه اولاد وطن مانند سایر زنان با احساس افغان منحیث معلم ایفای وظیفه نموده است . و همچنان بعد از عزیمت به وطن در زمان امارت طالبان با تدویر کورس های شخصی به دختران افغان آموزش و پرورش داده است . او فعالیتهای ژورنالیستی نیز داشته است  و زمانی گوینده رادیو و ادیتور رسانه های صوتی و آژانس خبری نیز بوده است .خانم مشعل  از 5 سال بدینسو در شبکه زنان افغان منحیث مسوول بخش شبکه سازی کار و فعالیت مینماید .

خانم مشعل هماهنگ کننده برنامه های مختلف دادخواهی ، ارتقای ظرفیت، انسجام ، پیشرفت و آگاهی برای زنان در سرتاسر افغانستان بوده  ومنبع خوب برای شریک ساختن معلومات وفراهم آوری  فرصت ها برای زنان افغان از آدرس شبکه زنان افغان میباشد. وی ارتباطات وسیع با زنان در تمامی ولایات افغانستان و سطوح مختلف از زنان را برقرار نموده است و همواره با ارائه خدمات با ایشان درتماس است .

او به این باور است که کار باهمی ، تعهد وهمدیگر پذیری راه پیشرفت واشتراک بیشتر زنان را در اجتماع هموارنموده در حل معظلات آنان نقش مهم دارد. 

ایمیل: networking@awn-af.net

 

روبینا همدرد - مسوول بخش دادخواهی 

در سال 1363 در یک فامیل روشن فکرو متدین به دنیا آمده است وی فارغالتحصیل از لیسه عالی احمد جاوید بوده و دوره لسانس خویش را دررشته حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل به اتمام رسانیده است .

همچنان برای مدت طولانی شامل کورس های مختلفی وکالت مدافع ،سارنوالی ،رهبریت ،مدریت و تجارت گردیده است .

با آنکه در بخش های مختلفه تجارب کاری داشته ارزش و اهمیت بیش از حد حقوق بشر تنها دلیل برای کارکردن در موسسات و سازمان  های مختلفه بوده به گونه مثال USAID ,UNDP,ASGP,IFES,AWN

شخصیت و حرفه ای بودن وی در بخش حقوق و همچنان علاقمندی وی بر مطبوعات و ژورنالیسم باعث گردیدتا چندی در مطبوعات ایفای وظیفه نماید .

روبینا همدرد به مدت 3 سال به حیث سخنگو و پرودیسر پروگرام های لایف یا زنده حقوقی و اجتماعی ایفای وظیفه نموده است .   

ایمیلadvocacy@awn-af.net