Afghan Women's Network
AWN

Afghan Women's Network

کنفرانس ملی به مناسبت هشتم مارچ روز جهانی زن 
شاخص پيشرفت: پايدارى تقويت زنان افغان در انكشاف و صلح
شبکه زنان افغان كنفرانس ملى به مناسبت روز جهانی زن را  تحت عنوان شاخص پيشرفت: پايدارى تقويت زنان افغان در انكشاف و صلح در کابل برگزار نمود. این کنفرانس با تلاوت آیات کلام الله مجید و نشر سرود ملی آغاز یافت، سپس محترمه حسینه صافی رئیس اجرائیوی شبکه زنان افغان به مهمانان خوش آمدید گفته و به توضیح اجندای کنفرانس پرداخت. وی اضافه نمود که شبکه زنان افغان همواره از 8 مارچ روز جهانی زن تجلیل نموده و امسال بر اساس سه اولویت راهبردی خویش اشتراک رهبری و سیاسی زنان ، زنان صلح و امنیت و مصونیت حقوقی و اجتماعی زنا ن شاخص های پیشرفت زنان را مورد تحلیل قراد د هد وبا دعوت 34 خانم فعال از سرتاسر ولایات کشور روی این شاخص ها بحث و تبادل نظر صورت گیرد. وی افزود : این کمپاین ملی دو هدف عمده دارد که یکی آن معرفی 34 تن خانم فعال از ولایات کشور از طریق صفحات اجتماعی و دیگر کنفرانس ملی امروزی میباشد.
 در ادامه جلالتمآب بی بی گل رولا غنی خانم اول کشور روز جهانی زن را به تمام زنان کشور تبریگ گفته و در مورد وضعیت و نقش زنان افغانستان سخنرانی نمودند. وی از فعالیت های شبکه زنان افغان تقدیر به عمل آورده و از همکاری های شبکه در برنامه ها و پروگرام ها بابراز خوشی نمودند. همچنان یادآوری نمودند که نظر به وضعیت کنونی جهان کمک ها ی بین المللی روز به زوز کم شده میرود و نیاز است تا زنان افغان دست به دست هم برا ی پشرفت زنان کار کنند و برای انکشاف پایدار و صلح دایمی مبارزه نماییم. و بیاد داشته باشیم که به جز از افغانها دیگر هیچ کسی به ما دل نمیسوزاند . 
سپس سیماسمر رئیس حقوق بشر افغانستان در سخنان خود از مشارکت زنا ن در همه عرصه  ها یاد اور شدند و خواستند که زنا ن افغان باید ظرفیت خود را بالا ببرند و از اهداف SDG خود را اگاه بسازند ، زمینه فعلی که برای زنان افغان مساعد است باید استفاده اعظمی شود و هم تاکید برای همکاری و تلاش های دوامدار نمودند.

بخش دوم کنفرانس ملی به مناسبت روز جهانی زن با بحث اعضای هیئت منصفه هریک محترمه پروانه پیکان معا ون حقوق بشر و امور بین‌المللی زنان وزارت امور خارجه، محترمه پلوشه حسن رئیس مرکز تعلیمی زنان و یکتن از موسسین شبکه زنان افغان، محترمه کویتا صدیقی فعال مدنی در ولایت نیمروز و محترمGenorge Cunningham معاون سفیر اتحادیه اروپا با تسهیل محترمه ماری اکرمی رئیس دفتر رشد استعدادهای زنان و عضو هیئت مدیره شبکه زنان افغان آغاز یافت. که هریک در مورد اشتراک و رهبری زنان در تمام سطوح رهبری و تقویت حسابدهی صحبت نمودند.
در این بحث نخست محترمه ماری اکرمی در رایطه به موضوع بحث و سوالات  هریکی از هبئت منصفه را بخوانش گرفته و بعدآهریکی از اعضای بحث سخنان خود را با اشتراک کننده گان شریک ساختند. محترمه پلوشه حسن در سخنان خود از دست اورده های زنان در سال های گذشته یاد اور شده و تاکید نمود ند که ما باید از مشکلات گذشته تحلیل داشته باشم و یک دید گاه مشخص در عرصه پشرفت دوامدار زنان داشته باشیم . ایشان نیز از سهم 50 فیصد زنان که در کنفرانس بروکسل تعهد شده یاد آوری نمودند. 
در ادامه محترم پروانه پیکان معاون حقوق بشر وزارت  امور خارجه افغانستان معلومات مختصر در رابطه به پلان عمل 1325 ارایه نمودند و از پیشرفت های که در تطبیق این پلان انجام یافته ، یاداوری کردند . بعد محترم Genorge Cunningham معاون اتحادیه اروپا در رابطه به همکاری ها و پلانهای آینده در عرصه کمک ها با زنان افغان ذکر کرده و دراین بخش از کمک ها و پلان های آینده معلومات دادند. سپس محترمه کویتا صدیقی فعال مدنی در ولایت هرات سخنان خود را دررابطه به پیشرفت و انکشاف دوامدار ارایه نموده و تلاش و مبارزه زنان را یکی زا عوامل پیشرفت زنان خواندند. د راخیر بحث از سوی اعضای بحث به سوالات حاضرین جواب ارائه گردید.

در بخش سوم کنفرانس ملی به مناسبت روز جهانی زن بحث اعضای هیئت منصفه گروپ دوم هریک محترمه عزیزه عدالتخواه رئیس حقوق وزارت امور زنان، محترمه اورځلا اشرف رئیس واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، محترمه سمیرا حمیدی رئیس هیئت مدیره شبکه زنان افغان، و محترمه زرغونه همت فعال مدنی در ولایت پکتیکا با تسهیل محترمه مریم رحمانی رئیس مرکز فرهنگی، آموزشی و اجتماعی زنان صورت گرفته آنان در مورد تقویت و مساوات زنان مبنی بر اسناد سخنرانی نمودند.
محترمه عزیزه عدالت خواه در رابطه به پیشرفت ها در عرصه ایجاد قوانین صحبت نموده از چندین مسوده ارسال شده برای تامین حقوق زنان یادآور شد
 سپس محترمه سمیرا حمیدی به فعالیت های دادخواهانه شبکه زنان افغان و پیشرفت ها و چالش های این شبکه در عرصه دادخواهی برای حقوق زنان اشاره نمودند 
 در ادامه محترمه اورحلا اشرف در مورد تطبیق قوانین و دستآوردهای آن برای تامین حقوق زنان معلومات ارائه نمودند. همچنان محترمه زرغونه همت این روز را به تمام زنان تبریک و در ضمن از اشتراک زنان در شورای صلح و از پیشرفت و دسترسی زنان در ولایت پکتیا در عرصه های مختلف یادآور شدند.