Afghan Women's Network
AWN

Afghan Women's Network

لیدا نادری هدایت

لیدا نادری در سال  1981 میلادی در یک خانواده روشنفکر بدنیا آمد. وی در سال 1999 میلادی با درجۀ عالی از صنف دوازده فارغ  شد. تحصیلات عالی اش را در دانشگاه امریکایی افغانستان در رشته مدیریت و سیاست  در سال 2010 به اتمام رسانید وی در بخش مدیریت پروژه نیز تحطیل کرده است و در این رشته موفق به دریافت دیپلوم از کشور هالند شده است.

 دوران زنده گی خانم نادری بیشتر در جنگ و مهاجرت سپری گردیده است. وی در دوران جنگ های داخلی به ایران و بعداً به پاکستان مهاجرت کرده است. در همین دوران بعد از فراغت از مکتب و در دیار مهاجرت در سال2001 میلادی در یکی از موسساتی که برای کمک به مردم افغان در پاکستان تأسیس شده بود، مشغول کار و خدمت برای پناهنده گان افغان شد. تجارب و تلاش های خسته گی ناپذیر او را به عنوان یک فرد کار آموزده مطرح کرد. لیدا خدمت به مردم و به خصوص زنان را به عنوان یک هدف برایش برگزیده

است.

لیدانادری یکی از زنان فعال در افغانستان بوده فارغ التحصیل پوهنتون امریکائی در افغانستان از رشته مدیریت و رهبری میباشد .

همچنان مسوولیت یکی از موسسات غیردولتی (MODE ) را داشته و یکی از اعضای فعال جامعه مدنی بوده و فعلآ عضو بورد شبکه زنان افغان نیز میباشد .

خانم نادری دو پالیسی (شمولیت دختران در مکاتب ابتدائیه )و (رهنمود پالیسی برای کارمندان وزارت امورزنان )برای وزارت امور زنان ترتیب و تهیه نموده است .